Priemysel

1. Bekaert Slovakia s.r.o. – servis VN rozvádačov v r. 2015 - 2019

2. Dodávka rozvádzačov náhradného zdroja Plavecký Peter (eustream, a. s.), r. 2015

3. LDPE Slovnaft, a.s. – montážne práce (EZ-Elektromont, a. s.), r. 2015 4. Holcim, a.s. – montážne práce (EZ-Elektromont, a. s.), r. 2015
5. Bekaert Slovakia s.r.o. - dodávka montáž a uvedenie ochrán REJ525 do prevádzky (Schneider Electric Slovakia, s. r. o.), r. 2015
6. Revízie a skúšky ochrán PS Budkovce, PS Moldava, PS Tupá, PS Bučany (Transpetrol, a. s.), r. 2014 7. TU Vysoká pri Morave (eustream, a. s.), r. 2012 8. Oprava hl. trafostanice – 22/0,4 kV (Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s.), r. 2011

9. PSA Trnava (Schneider elektric Slovakia, s. r. o.), r. 2011
10. Revízie ochrán KS04 Ivanka pri Nitre,KS02 Jabloňou nad Turňou, KS03 Veľké Zlievce a KS01 Veľké Kapušany (SPP, a. s.) r. 2009-2011