O spoločnosti

Montáže Čakovice Bratislava, a. s. vznikla 26.2.2004 transformáciou Montáže Čakovice Bratislava, s. r. o. (vznik 15.07.1994) a svojou činnosťou nadväzuje na dobré tradície ZPA Čakovice. Spoločnosť môžeme charakterizovať ako dodávateľsko - inžiniersko - montážnu organizáciu, ktorá poskytuje zákazníkom dodávky (na kľúč) súborov riadenia technologických procesov, stavebných objektov, vrátane silnoprúdového rozvodu pre energetiku a pre všetky oblasti priemyslu. Projektujeme, dodávame a montujeme zariadenia merania a regulácie, ASRTP, SKR, ASR, ASDR, silnoprúdové zariadenia rozvodní nn, vn, vvn. Budúcim zákazníkom môžeme predložiť konkrétne referencie z uvedených činností, ktoré sme zrealizovali za vysokej odbornosti a skúsenosti našich pracovníkov. Zamestnávame široké spektrum odborníkov z oblasti MaR, silnoprúdu, slaboprúdu a neustále zvyšujeme odbornosť svojich pracovníkov v spolupráci so zahraničnými partnermi a vzdelávacími inštitúciami.

Počas pôsobenia spoločnosti sme nadviazali úspešnú spoluprácu s viacerým spoločnosťami ako napr.:

Túto vzájomnú spoluprácu chceme aj naďalej rozširovať a prehlbovať.

Okrem toho spolupracujeme aj s firmami ako: Spoločnosť je schopná nájsť optimálne riešenia šité na mieru a zaručiť zákazníkovi uspokojenie všetkých jeho požiadaviek. Spoločnosť sa okrem odbornej činnosti snaží byť prospešná aj v iných, neziskových oblastiach života. Pravidelne podporuje školstvo, zdravotníctvo, kultúrne a športové aktivity.

V prípade záujmu Vám radi vypracujeme ponuku pre riešenie Vášho konkrétneho problému. Tešíme sa na Váš záujem a uvítame, ak sa aj Vy zaradíte medzi našich spokojných zákazníkov.