Ochrany SEL v SR

1. Dodávka ochrany SEL 421 – 04215611XC1X547425 Sučany (SEPS a. s.), r. 2019

2. Oprava ochranného terminálu SEL 321 (SE a. s.), r. 2017

3. Dodávka ochrany SEL 421 (SSE- Distribúcia a. s.), r. 2016

4. Oprava ochrany SEL 421 (SSE - Distribučná a. s.), r. 2015

5. Dodávka SEL 700G1 (TTS Martin, s.r.o.), r. 2015 6. Dodávka SEL 2506 na FTVE Tornaľa (SSE, a. s.), r. 2010 7. Dodávka komponentov SEL (SE, a. s., VET), r. 2010 8. Dodávka SEL 2505a SEL 2506 (SSE, a. s.), r. 2009 9. VE Dubnica n. Váhom dodávka SEL 300G (SE, a. s. , VET), r. 2009 10. Martinská teplárenská dodávka SEL 300G (BMM, s. r. o.), r. 2008 11. EMO Mochovce (SE, a. s.), r. 2007-2010 12. SE, a. s. VET Trenčín, dodávky SEL v r. 2000-2007
12.1. VE Horná streda
12.2. PVE Dobšiná
12.3. VE Kostolná
12.4. VE Orava
12.5. PVE Čierny Váh
12.6. VE Mikšová

13. VE Horná Streda (SE, a. s.), VE Trenčín, r. 2005-2007 14. SSE a.s. Žilina, dodávky SEL v r. 2001-2010
14.1. Tr 110/22kV Považská Bystrica
14.2. Tr 110/22kV Bytča
14.3. Tr 110/22kV Fiľakovo
14.4. Tr 110/22kV Lietavská Lúčka