Alternatívne zdroje

1. Bioplynová stanica horné Plachtince, rozv. RH1 (Power Service INT, s. r. o.), r. 2012
  • dodávka rozvádzača
2. Fotovoltické elektrárne SO01 - Búč, Rohov (ELSOLAR, a. s.), r. 2010-2011
  • výkopové práce, kabeláž, montážne práce
3. FTVE dodávky a uvedenie do prevádzky nn rozvádzačov
  • Bánovce nad Ondavou, Nižný Skálnik, Otročok, Rimavská Sobota, Uzovská Panica, Zemplínsky Branč r. 2011
4. Fotovoltické elektrárne PS60 – Dobšiná, Šahy, Rim. Jánovce, Drženice, Jesenské, Dulovo, Hodejov, Včelince, Nižná Pokorádz, Stárňa, Gemer, Mokrance (ITF InForm Technologies, a. s.) r. 2010
  • výroba rozv. a AXY a montáž na FTVE
5. Fotovoltické elektrárne / Dobšiná, Šahy, Rim. Jánovce, Drženice, Jesenské, Dulovo, Hodejov, Včelince, Nižná Pokorádz, Stárňa, Gemer, Mokrance, Rohov, Andač (ITF InForm Technologies, a. s.), r. 2010
6. Pripojenie bioplynovej stanice Smolinské do RIS-u , r.2010