Prenosové a distribučné rozvodne

1. ES 400 kV Podunajské Biskupice (SEPS, a. s.), r. 2018 - 2019 2. ES 400 kV Podunajské Biskupice (SEPS, a. s.), r. 2018 - 2019 3. ES Podunajské Biskupice (Západoslovenská distribučná, a.s.), r. 2018 - 2019 4. ES Levice (ZSD, a.s.), r. 2017 5. Rekonštrukcia RIS ES 110/22kV Nové Zámky (ZSD, a.s.), r. 2017

6. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb (ZSD, a.s.), r. 2017 – 2021

7. Vykonávanie preventívnej údržby primárnych a sekundárnych zariadení Est., Križovany nad Dudváhom (VUJE, a.s.), r. 2016 - 2018 8. Podunajské Biskupice II. etapa (Západoslovenská distribučná, a.s.), r. 2016 9. Výroba rozvádzačov ANP (SSE - Distribučná, a.s.), r. 2015

10. ES 400 kV Horná Žďaňa (SEPS, a. s.), r. 2015 11. TR 110/22kV Dolné Vestenice (SSD Žilina, a. s.), r. 2015 12. ES Levice KZL/OPK V449 Levice – št. Hranica Maďarsko (SEPS, a. s.), r. 2015

13. ES Levice (SEPS, a. s.), r. 2015 14. Oprava komunikácie monitorovacích zariadení v ESt Horná Ždaňa (Stredoslovenská energetika, a. s.), r. 2015 15. Diaľkové riadenie ES 400kV Rimavská Sobota (SEPS, a. s.), r. 2014 - 2015 16. Diaľkové riadenie ES 400kV V. Ďur IV. etapa (SEPS, a. s.), r. 2014 - 2015 17. Tr Zlaté Moravce - rek. Tr 110/22kV a RIS (ZSD, a. s.), r. 2015 18. Tr Pezinok – rek. Tr 110/22kV a RIS (ZSD, a. s.), r. 2014-2015 19. ENO Nováky rekonštrukcia Rz 110kV (EGEM, s.r.o.), r. 2015 20. Výmena KZL vedenia V478 v úseku ESt Lemešany - p.b.č. 242 (SEPS, a. s.), r. 2014 21. Transformácia 400/110kV Voľa (SEPS, a. s.), r. 2014 22. Diaľkové riadenie a doplnenie T402 ES 400 kV Stupava (SEPS, a. s.), r. 2013-2015 23. Tr 400/110/22 kV Stupava (ZSE, a. s.), r. 2013-2014 24. VVN Rz 110 kV Myjava II a III etapa (Enermont, s. r. o.), r. 2013 25. Diaľkové riadenie ES 400 kV V. Ďur, III. Etapa (VUJE, a. s.), r. 2013

26. ESt Varín 400/110 kV (SEPS, a. s.), r. 2013 27. Testovací rozvádzač el. ochrán (SEPS, a. s.), r. 2012

28. PE Topoľčany R 8116 (Enermont, s. r. o.), r. 2012 29. VVNRz 110 kV Senica – dostavba polí 13 a 14 (Enermont, s. r. o.), r. 2012

30. Diaľkové riadenie ES 400 kV – V. Ďur II. Etapa (VUJE, a. s.), r. 2012

31. Banská Bystrica Tr 22/6 kV – Hušták (SSE, a. s.), r. 2011 32. Dial. Riad. ES 400 kV V. Ďur (VUJE, a. s.), r. 2011 33. Rekonštrukcia 110/22 kV Želiezovce + RIS (Enermont, s. r. o.), r. 2011 34. Tr 220kV Medzibrod - rekonštrukcia Rz220kV na 400kV PS30.1, PS60 (SEPS, a. s.), r. 2010-2013