Vodné, tepelné a jadrové elektrárne

1. Oprava automatiky klapkových uzáverov PV Dobšiná(SE, a.s.), r. 2019 - 2020

2. Rekonštrukcia VLS TG2 a SZ VE Kráľová (SE, a.s.), r. 2019 - 2020

3. Bežná oprava TG1 VE Nosice – elektročasť (SE, a.s.), r. 2017

4. PVE Liptovská Mara – rozdelenie rozbehovej prípojnice 10,5kV(SE, a.s.), r. 2017

5. Oprava vypínačov N11, N13 a N14 110kV PVE Ružín (SE, a. s.), r. 2017

6. GO automatiky TG1 PVE RUŽÍN (SE, a. s.), r. 2016 7. Primárne skúšky elektrických ochrán TG6 EVO (SE, a.s.), r. 2016

8. Servis ochrán – Gabčíkovo, Čunovo, VD Žilina, Dobrohošť, Mošon (Vodohospodárska výstavba, š. p. , Bratislava), r. 2016

9. TG1 a TG2 PVE Dobšiná (SE, a. s.), r. 2015 10. VE Nosice BO automatík a príslušenstva turbín – TG2 (SE, a.s.), r. 2015

11. MVE – TG3 Ružín (SE, a. s.), r. 2015

12. Kontrola, nastavenie a revízie elektrických ochrán SVD G-N, st. Gabčíkovo, st. Čunovo, Ochranné opatrenia, VD Žilina , VE Gabčíkovo, VE Čunovo, MVE SVII, MVE Dobrohošť (Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava), r. 2015 - 2016

13. Kontrola, nastavenie a revízie elektrických ochrán SVD G-N, st Gabčíkovo, st. Čunovo, Ochranné opatrenia, VD Žilina (Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava), r. 2014

14. Výmena káblov a osvetlenia v káblových chodbách dolného záhlavia komôr PLK st. Gabčíkovo (Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava), r. 2014

15. Oprava jednosmerného rozvodu VE Hričov (Slovenské elektrárne, a. s., Enel), r. 2014 16. Prepoje A5-A2 projekt, dodávka a montáž rozvádzačov (JAVYS, a. s.), r. 2013-2015 17. Rekonštrukcia fázovacej súpravy VE Gabčíkovo (Slovenské elektrárne, a. s., Enel), r. 2014 18. MVE Šalková SO302, S303, PS05 (PPA Energo, a. s.), r. 2013-2014 19. RD Slatinka (Vodohospodárska výstavba, š. p. , Bratislava), r. 2013 20. VE Čunovo (Vodohospodárska výstavba, š. p. , Bratislava), r. 2013 21. Projektová dokumentácia pre stavby PVE Ružín a MVE Ružín II (SE, a. s. , Enel), r. 2013

22. VE Gabčíkovo (Schneider elektric Slovakia, s. r. o.), r. 2012 23. Rekoštrukcia merania II.etapa v TP Zvolen (Zvolenská teplárenská, a. s.), r. 2012

24. Výmena ochrán TG1,TG2 PVE Ružin (SAG-ELEKTROVOD, a. s.), r. 2011

25. Funkčné skúšky a revízia ochrán na VD Žilina (Vodohospodárska výstavba, š. p. , Bratislava), r. 2011

26. VE Gabčíkovo (SE, a. s. , Enel), r. 2011 27. Oprava TG3 v TP Žilina – elektročasť (1.Servis-Energo, s. r. o. , Plzeň), r. 2011

28. Zvolenská teplárenská – revízie ochrán (Zvolenská teplárenská, a. s.), r. 2007-2020