Základné informácie o spoločnosti

Montáže Čakovice Bratislava, a. s. so sídlom Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 2, Slovensko.

Dodávateľsko – inžiniersko – montážna spoločnosť, ktorá zabezpečuje komplexné služby v oblasti výstavby, montáže a inštalácií energetických zariadení pre energetiku a priemysel v SR.

Hlavné aktivity

Dodávky a montáž silnoprúdových a slaboprúdových elektrických zariadení, rekonštrukcie rozvodní a elektrických staníc, výroba elektrorozvádzačov AC/DC, optokabelážne systémy, komplexné dodávky automatického systému riadenia, súborov kontroly riadenia, riadiace a informačné systémy.